Z-Line

A/D pretvorniki

Z-4AI-D: DC tokovno-napetostni A/D pretvornik

Z-4TC-D: Termočlenski A/D pretvornik (do 4 termočleni)

z-4ai-d
z-4tc-d

Analogni pretvorniki

Z109REG: Analogni univerzalni pretvornik z galvansko izolacijo (V, A, termočleni, PT100, potenciometer)

Z109REG2-1: Visoko zmogljivi univerzalni pretvornik (mA, V, PT100, PT1000, PT500, Ni100, TC, Ohm)

Z109REG-BP: Univerzalni pretvornik z bipolarnim mA/V izhodom

Z109REG2-H: Visoko zmogljivi univerzalni pretvornik, 85-265V

z109reg
z109reg2-1
z109reg-bp
z109reg2-h

Z170REG-1: DC duplikator/izolator z univerzalnim vhodom in 2 izhodoma (vhodi: mA, V, Pt100, Pt1000, Pt500, Ni100, TC, Ohm; izhodi: mA, V)

Z109UI2: DC tokovno/napetostni pretvornik

Z109S: DC tokovni izolator

Z109S-DI: Široko območni tokovno zančni izolator

z170reg-1
z109ui2
z109s
z109s-di

Z102: Potenciometrični DC pretvornik/izolator

Z110S: DC enokanalni tokovni izolator (brez pomožnega napajanja)

Z110D: DC dvokanalni tokovni izolator (brez pomožnega napajanja)

Z190: DC seštevalnik-odštevalnik/izolator (2 vhoda, 1 izhod)

z102
z110s
z110d
z190

Z-SG: Strain gauge vhodni modul

z-sg

Digitalni pretvorniki

Z104: DC (tok/napetost)-frekvenčni pretvornik/izolator

Z111: frekvenčni-DC (mA/V standard) pretvornik/izolator

z104
z111

Električni merilni pretvorniki

Z201: Pretvornik AC tok (5 ali 10A) v DC (mA ali V)/izolator

Z201-H: Pretvornik AC tok v DC/izolator, 85-265V AC/DC

Z202: Pretvornik AC napetost v DC/izolator (9-40 V DC / 19-28 V AC)

Z202-LP: Pretvornik AC/DC napetost v DC /izolator, zančno napajan

z201
z201-h
z202
z202-lp

Z202-H: Pretvornik AC napetost v DC/izolator, 85-265 V AC/DC

Z203-1: AC enofazni omrežni analizator

Z204-1: Pretvornik AC/DC v DC z ModBUS  RTU vmesnikom

z202-h
z203-1
z204-1

Temperaturni pretvorniki

Z109PT2-1: Pretvornik RTD (Pt100, Pt1000, Pt500, Ni100) v DC/izolator

Z109TC2: Pretvornik termočlen (J, K, E, N, S, R, B, T)-DC/izolator

z109pt2-1
z109tc2

Moduli z relejskimi izhodi

Z112A: enokanalni ojačevalnik ON/OFF senzorjev, relejski izhod

Z112D: dvokanalni ojačevalnik ON/OFF senzorjev, 2 relejska izhoda

Z113-1: Dvojni threshold z univerzalnim analognim vhodom (napetost, tok, potenciometer, termočlen, RTD) in 2 relejskimi izhodoma

Z113S: Eno kanalni pretvornik z relejskim izhodom, nastavljiv alarm, čas zamika in histereza

z112a
z112d
z113-1
z113s

Z113D: Dvo kanalni pretvornik z dvema relejskima izhodoma, nastavljiv alarm, čas zamika in histereza

Z113T: Tri kanalni pretvornik s 3 relejskimi izhodi, nastavljiv alarm, čas zamika in histereza

z113d
z113t